بی خطر مسابقه کلن هوفنهایم بوندس لیگا آلمان

بی خطر: مسابقه کلن هوفنهایم بوندس لیگا آلمان

گت بلاگز اخبار اجتماعی تاکنون پیکر 21 پیکر به خانواده‌ها تحویل داده شده است ، ارسال 224 بافت

تعداد ۲۲۴ بافت انسانی تا کنون از بقایای پیکر جانباختگان سانحه هوایی تهران- یاسوج به پزشکی قانونی ارسال شده است است. 

تاکنون پیکر 21 پیکر به خانواده‌ها تحویل داده شده است ، ارسال 224 بافت

ارسال 224 بافت انسانی از بقایای پیکر جانباختگان سانحه هوایی پایتخت کشور عزیزمان ایران – یاسوج به پزشکی قانونی/ تاکنون پیکر 21 پیکر به خانواده ها تحویل داده شده

عبارات مهم : ارسال

تعداد ۲۲۴ بافت انسانی تا کنون از بقایای پیکر جانباختگان سانحه هوایی تهران- یاسوج به پزشکی قانونی ارسال شده است هست.

امینی گفت: تعداد ۲۲۴ بافت انسانی تا کنون از بقایای پیکر جانباختگان سانحه هوایی تهران- یاسوج به پزشکی قانونی ارسال شده است است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد در گفت وگو با میزان با اشاره به آخرین کارها انجام شده است پزشکی قانونی در رابطه با جانباختگان سانحه هوایی پایتخت کشور عزیزمان ایران – یاسوج اظهارکرد: تعداد ۲۲۴ بافت انسانی تا کنون از بقایای پیکر جانباختگان سانحه هوایی تهران- یاسوج به پزشکی قانونی ارسال شده است است.

تاکنون پیکر 21 پیکر به خانواده‌ها تحویل داده شده است ، ارسال 224 بافت

وی با اشاره به اینکه محموله دیگری از جانباختگان سانحه هوایی پایتخت کشور عزیزمان ایران – یاسوج طی روز های گذشته به پزشکی قانونی ارسال شده است هست، گفت: ۱۲ نمونه از مجموعه بافت های ارسالی جدا و بروی آن ها عملیات کد گذاری و نمونه برداری انجام و جهت آزمایشات ژنتیک به آزمایشگاه مربوطه ارسال شده است است.

این مقام اجرایی درادامه افزود: از ابتدای سانحه هوایی تهران- یاسوج تا کنون ۲۱ پیکر جانباختگان این سانحه به خانواده هایشان تحویل داده شده است است.

تعداد ۲۲۴ بافت انسانی تا کنون از بقایای پیکر جانباختگان سانحه هوایی تهران- یاسوج به پزشکی قانونی ارسال شده است است. 

واژه های کلیدی: ارسال | تهران | پزشکی | قانونی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs