بی خطر مسابقه کلن هوفنهایم بوندس لیگا آلمان

بی خطر: مسابقه کلن هوفنهایم بوندس لیگا آلمان

گت بلاگز اخبار اجتماعی در کمیسیون قضایی مجازات اعدام محکومین مواد مخدر محدودتر شد

یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به بررسی اصلاح بند ت ماده واحده قانون مواد مخدر و کم کردن مجازات اعدام محکومین گفت:‌ با اضافه شدن دو شرط وزنی و سابقه

در کمیسیون قضایی مجازات اعدام محکومین مواد مخدر محدودتر شد

در کمیسیون قضایی مجازات اعدام محکومین مواد مخدر محدودتر شد

عبارات مهم : اعدام

یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به بررسی اصلاح بند ت ماده واحده قانون مواد مخدر و کم کردن مجازات اعدام محکومین گفت: با اضافه شدن دو شرط وزنی و سابقه موثر محکومیت، مجازات اعدام محکومین مواد مخدر محدودتر شد.

جلیل رحیمی دنیا آبادی در گفت وگو با ایسنا با تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: طرح کم کردن مجازات اعدام محکومین مواد مخدر امروز با حضور دادستان کل کشور، خداییان معاون قوه قضاییه، نماینده ستاد مبارزه با مواد مخدر و نماینده ای از مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی قرار داده شد و پیشنهاداتی مطرح شد.

در کمیسیون قضایی مجازات اعدام محکومین مواد مخدر محدودتر شد

این عضو هیأت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: پیشنهاد یکسان جلیل رحیمی و محمد کاظمی در مورد اضافه شدن دو شرط به این مجازات مورد بررسی قرار داده شد که شرط وزنی یعنی میزان صد کیلو تریاک به اوج جهت حمل، تولید و توزیع و دو کیلو جهت تولید هروئین و مواد صنعتی و پنج کیلو هم جهت حمل اینها و همچنین شرط داشتن سابقه موثر محکومیت در مواد مخدر، جهت آن دسته از مجرمینی که سابقه ای نداشته اند حبس در نظر گرفته می شود ولی جهت آن ها که دارای سابقه هستند مجازات اعدام انجام می شود.

واژه های کلیدی: اعدام | مجازات | کمیسیون | قوه قضاییه | حقوقی و قضایی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs