بی خطر مسابقه کلن هوفنهایم بوندس لیگا آلمان

بی خطر: مسابقه کلن هوفنهایم بوندس لیگا آلمان

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی آهنگ رشد اقتصاد جهانی شتاب می‌گیرد

بانک جهانی در بروزترین به‌روزرسانی گزارش دورنمای اقتصادی جهانی خود با اشاره به رشد فعالیت تولیدی و تجارت، اصلاح اعتماد بازار و زیاد کردن قیمت‌های کالا، قیمت رشد

آهنگ رشد اقتصاد جهانی شتاب می‌گیرد

آهنگ رشد اقتصاد جهانی شتاب می گیرد

عبارات مهم : اقتصاد

بانک جهانی در بروزترین به روزرسانی گزارش دورنمای اقتصادی جهانی خود با اشاره به رشد فعالیت تولیدی و تجارت، اصلاح اعتماد بازار و زیاد کردن قیمت های کالا، قیمت رشد مورد آینده نگری جهت اقتصاد جهانی را عوض کردن نکرده نگه داشت و آینده نگری کرد اقتصاد جهانی در سال میلادی جاری ۲.۷ درصد توسعه خواهد یافت.

به گزارش ایسنا، جهت نخستین بار در چند سال گذشته است که آینده نگری های ژوئن بانک جهانی نسبت به آینده نگری هایی که در ژانویه انتشار یافته اند به علت زیاد کردن ریسک های رشد، کم کردن پیدا نکرده اند.

آهنگ رشد اقتصاد جهانی شتاب می‌گیرد

بانک جهانی قیمت رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۷ را به میزان ۲.۷ درصد آینده نگری کرد که در مقایسه با قیمت ۲.۴ درصد برآورد شده است جهت سال ۲۰۱۶ زیاد کردن نشان می دهد.

نرخ رشد سال ۲۰۱۶ نسبت به گزارش ژانویه به میزان ۰.۱ درصد زیاد کردن پیدا کرده است.

بانک جهانی در بروزترین به‌روزرسانی گزارش دورنمای اقتصادی جهانی خود با اشاره به رشد فعالیت تولیدی و تجارت، اصلاح اعتماد بازار و زیاد کردن قیمت‌های کالا، قیمت رشد

طبق گزارش بانک جهانی، اقتصادهای توسعه یافته به خصوص ژاپن و اروپا نشانه های اصلاح را نشان می دهد در حالی که بازارهای نوظهور دنیا مشمول بر چین، برزیل، مکزیک، هند، اندونزی، ترکیه و روسیه دوباره به پیشبرد رشد اقتصاد جهانی کمک می کنند.

جیم یونگ کیم، رییس بانک جهانی، در بیانیه ای اعلام کرد: در شرایطی که روند احیای شکننده ولی واقعی در جریان هست، کشورها باید از این وقت جهت اجرای اصلاحات موسسه ای و بازار به منظور جذب سرمایه گذاری خارجی و کمک به رشد پایدار در بلند مدت استفاده کنند.

بانک جهانی قیمت رشد مورد آینده نگری جهت اقتصاد ژاپن در سال ۲۰۱۷ را به میزان ۰.۶ درصد نسبت به گزارش ژانویه زیاد کردن داد و به ۱.۵ درصد رساند. در حالی که آینده نگری کرد قیمت رشد منطقه یورو به ۱.۷ درصد خواهد رسید که ۰.۲ درصد نسبت به آینده نگری این وام دهنده در ژانویه زیاد کردن داشته هست. در هر دو مورد، رشد صادرات و تسهیل پولی به حمایت از رشد اقتصادی کمک کرده است.

آهنگ رشد اقتصاد جهانی شتاب می‌گیرد

بانک جهانی همچنین اعلام کرد: رشد آمریکا نیز اصلاح پیدا می کند، ولی به علت رشد ضعیف این کشور در ابتدای سال که ناشی از کم کردن هزینه مصرفی بود، قیمت رشد مورد آینده نگری جهت آمریکا ۰.۱ درصد نسبت به گزارش قبلی تنزل یافت و ۲.۱ درصد اعلام شد.

براساس گزارش رویترز، قیمت رشد مورد آینده نگری جهت اقتصاد چین عوض کردن نکرده ماند و انتظار می رود قیمت رشد اقتصاد این کشور از ۶.۷ درصد در سال گذشته به ۶.۵ درصد در سال میلادی جاری کم کردن پیدا کند. طبق آینده نگری بانک جهانی، صادرکنندگان کالا مشمول بر آرژانتین، برزیل، نیجریه و روسیه شاهد آخر رکود و از سرگیری رشد مثبت در امسال خواهند بود، ولی بانک جهانی هشدار داد محدودیت های تجاری تازه ممکن است روند رشد تجارت را که به نفع بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه است مختل کند.

بانک جهانی در بروزترین به‌روزرسانی گزارش دورنمای اقتصادی جهانی خود با اشاره به رشد فعالیت تولیدی و تجارت، اصلاح اعتماد بازار و زیاد کردن قیمت‌های کالا، قیمت رشد

واژه های کلیدی: اقتصاد | اقتصاد | ژانویه | اقتصادی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs