بی خطر مسابقه کلن هوفنهایم بوندس لیگا آلمان

بی خطر: مسابقه کلن هوفنهایم بوندس لیگا آلمان

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی مدیران آنها آزاد می چرخند؟ , 11000میلیارد پول مردم را به طلبکاران موسسات اعتباری دادید

آرزوی بزرگ نوشت: جهت سروسامان دادن به وضع مؤسسه های بحران زده مالی،مبلغ 11 هزار میلیارد تومان تأمین اعتبار شده است است و این مبلغ کلان در اختیار بانک های عامل

مدیران آنها آزاد می چرخند؟ , 11000میلیارد پول مردم را به طلبکاران موسسات اعتباری دادید

11000میلیارد پول مردم را به طلبکاران موسسات اعتباری دادید؛مدیران آنها آزاد می چرخند؟

عبارات مهم : قانون

آرزوی بزرگ نوشت: جهت سروسامان دادن به وضع مؤسسه های بحران زده مالی،مبلغ 11 هزار میلیارد تومان تأمین اعتبار شده است است و این مبلغ کلان در اختیار بانک های عامل یا بانک هایی که معین شده است اند قرار گرفته تا سپرده گذاران صندوق های مورد نظر تا 300 میلیون تومان در این مؤسسات سپرده داشته اند پرداخت گردد، پرسش این هست، با کدام مجوز قانونی این مبلغ کلان از بودجه عمومی برداشت و در اختیار بانک های مربوطه قرار گرفته تا سرپوشی بر روی عملکرد خلاف بانک مرکزی یا هر نهادی که باید برکار مؤسسات مالی نظارت می کرد گذاشته شود.

مدیران آنها آزاد می چرخند؟ , 11000میلیارد پول مردم را به طلبکاران موسسات اعتباری دادید

ادعا شده است است سپرده 98 درصد از سپرده گذاران مسترد شده است است ولی پاسخ داده نشده که محل تأمین وجوهات پرداختی از کجاست ؟ این مؤسسات باید تابع قوانینی باشند، اگر قانون تجارت حاکم است که باید باشد، رویه و روش قانونمندی در شرایط مشابه تقنین شده است است در دارائی شرکت ها و مؤسساتی که در شرف ورشکستگی قراردارند یا در حال انحلال می باشند باید معین شود.

از قول مدیر جمهور نقل شد که 25 درصد از نقدینگی کشور در اختیار چند مؤسسه ای بوده که دچار بحران شدند، پرواضح است این مؤسسات سودی بالاتر از سیستم بانکی پرداخت می نمودند و تا جائی که به گفته وزیر مسکن و شهرسازی بعضا تا 84 درصد به بعضی از سپرده ها سود پرداخت می شده است است!

آرزوی بزرگ نوشت: جهت سروسامان دادن به وضع مؤسسه های بحران زده مالی،مبلغ 11 هزار میلیارد تومان تأمین اعتبار شده است است و این مبلغ کلان در اختیار بانک های عامل

با بروز بحران برابر ماده 39 قانون نظام پولی و بانکی کشور، اداره مؤسسات بحران زده به هیأتی مرکب از مدیر جمهور، مدیر قوه قضائیه و وزیر امور اقتصادی و دارائی واگذار شده است است ولی تشکیل این هیأت نافی اجرای قانون تجارت برعملکرد مدیران این مؤسسات نمی باشد. صرف نظر از اینکه با سلب مدیریت مدیران مؤسسات بحران زده و تفویض مدیریت حسب ماده 39 قانون نظام پولی و بانکی کشور باید تمامی دارائی و اموال مدیران سابق و معاملاتی که خود و اقارب آنان طی این سال ها انجام داده اند تحت نظارت و بررسی خاص قرار گیرد و اجازه داده نشود کمترین سند و مدرکی از این مؤسسات خارج شده است بشود.

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به عنوان قانون خاص به این مهم اشاره دارد که کلیه معاملات افرادی که دیونی دارند و این دیون مورد حکم محاکم واقع شده است است از تاریخی معین باطل است و هر نوع نقل و انتقال محکوم به بطلان است و اگر انتقال یافته الیه اطلاع از نقل و انتقال به لحاظ فرار از دین داشته باشد هم مجرم می باشد.

نمی دانم این مؤسسات هیچ دارائی مثبتی نداشتند که دولت مبلغ یازده هزار میلیارد تومان از پول بیت المال را که حق احاد مردم است را در این شرایط خاص اقتصادی بلوکه کرده و در اختیار کمیسیون 3 نفره گذاشته است؟ بعد دارائی این مؤسسات و دارائی مدیران آنها کجاست؟

مدیران آنها آزاد می چرخند؟ , 11000میلیارد پول مردم را به طلبکاران موسسات اعتباری دادید

ممکن است گفته شود دولت از باب حفظ امنیت مجبور به تأمین این پول و برداشت آن از حساب بیت المال شد تا جلوی گسترش اعتراضات مردمی را بگیرد، ولی پرسش این هست، مدیرانی که در این مؤسسات طی این سال ها با روش غیرقانونی و عملکرد خلاف خود نظم اقتصادی را بهم زدند و در کشور شرایط بحرانی ایجاد کردند و کار و کارآفرین را به بن بست کشاندند چه می شود؟ آیا این مدیران آزاد هستند و پاسخگوی عملکرد خلاف خود نمی باشند؟

واژه های کلیدی: قانون | قانونی | اقتصادی | مدیریت مدیران | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs