بی خطر مسابقه کلن هوفنهایم بوندس لیگا آلمان

بی خطر: مسابقه کلن هوفنهایم بوندس لیگا آلمان

گت بلاگز اخبار حوادث تصاویر ، دزدی از بانک با ماسک ترامپ!

دو برادر ایتالیایی در هنگام دزدی از یک خودپرداز جهت اینکه شناسایی نشوند از ماسک دونالد ترامپ استفاده کردند. پلیس این دو نفر را شناسایی و دستگیر کرد.

تصاویر ، دزدی از بانک با ماسک ترامپ!

دزدی از بانک با ماسک ترامپ! /تصاویر

عبارات مهم : شناسایی

دو برادر ایتالیایی در هنگام دزدی از یک خودپرداز جهت اینکه شناسایی نشوند از ماسک دونالد ترامپ استفاده کردند. پلیس این دو نفر را شناسایی و دستگیر کرد.

تصاویر ، دزدی از بانک با ماسک ترامپ!

واژه های کلیدی: شناسایی | استفاده | دونالد ترامپ | اخبار حوادث

تصاویر ، دزدی از بانک با ماسک ترامپ!

تصاویر ، دزدی از بانک با ماسک ترامپ!

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs