بی خطر مسابقه کلن هوفنهایم بوندس لیگا آلمان

بی خطر: مسابقه کلن هوفنهایم بوندس لیگا آلمان

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات رضا یزدانی، کمیل قاسمی و حسن رحیمی از تیم ملی کشتی کنار گذاشته شدند

مصوبات جلسه شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد بعد از برگزاری مرحله نهایی مسابقه های انتخابی اعلام شد. 

رضا یزدانی، کمیل قاسمی و حسن رحیمی از تیم ملی کشتی کنار گذاشته شدند

رضا یزدانی، کمیل قاسمی و حسن رحیمی از تیم ملی کشتی کنار گذاشته شدند

عبارات مهم : مسابقه

مصوبات جلسه شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد بعد از برگزاری مرحله نهایی مسابقه های انتخابی اعلام شد.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، مصوبات این نشست که صبحگاه امروز (دوشنبه 24 اردیبهشت ماه) در محل منزل کشتی عبدالله موحد پایتخت کشور عزیزمان ایران برگزار شد، به شرح زیر است:

1- با استناد به مفاد بند سیزدهم از بخش “توضیحات” فرآیند گزینش تیم های ملی در سال ۹۷-۹۶، بدینوسیله اسامی کشتی گیران واجد شرایط و مورد نظر کادر فنی تیم ملی بزرگسالان کشتی آزاد، جهت حـضور در بـازی هـای آسیـایی جاکارتا و رقابتهای جهانی مجارستان، جهت ارزیابی های نهایی اعلام می گردد. مورد نیاز به توضیـح اسـت اعـضای تیـم مـلی کشتی آزاد کشور عزیزمان ایران در مسابقه های بازی های آسیایی و جهانی ۲۰۱۸، بر مبنای نتیجه های حاصل از مسابقه مرحله نهایی انتخابی تیم ملی، کارنامه و عملکرد خارجی کشتی گیران برتر این مسابقه ها در هر وزن در مـسابقات پیشین و تورنمنت های پیش رو، و عملکرد اردویی کشتی گیران مذکور، از میان کشتی گیران برتر مسابقه های انتخابی مرحله نهایی تیم ملی در هر وزن، جهت مسابقه های یادشده گزینش خواهند شد. ترکیب نهایی پیشنهادی از سوی کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد، در وقت مناسب، جهت بررسی و اعلام نظر به شورای فنی تیم ملی ذیربط ارائه خواهد گردید.

رضا یزدانی، کمیل قاسمی و حسن رحیمی از تیم ملی کشتی کنار گذاشته شدند

57 کیلوگرم: رضا اطری – مهران رضازاده

61 کیلوگرم: باقر یخکشی – محمد رمضانپور

65 کیلوگرم: حسن مرادقلی – مهران نصیری – یونس امامی

مصوبات جلسه شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد بعد از برگزاری مرحله نهایی مسابقه های انتخابی اعلام شد. 

70 کیلوگرم: میثم نصیری – نیما اشفاقی

74 کیلوگرم: مصطفی حسین خانی – سعید داداشپور

79 کیلوگرم: امید حسن تبار – علیرضا قاسمی – عزت الله اکبری

86 کیلوگرم: حسن یزدانی – کامران قاسم پور

92 کیلوگرم: محمد جواد ابراهیمی – علیرضا کریمی

97 کیلوگرم: علیرضا گودرزی – مجتبی گلیج

رضا یزدانی، کمیل قاسمی و حسن رحیمی از تیم ملی کشتی کنار گذاشته شدند

125 کیلوگرم: پرویز هادی – یدالله محبی

2- کلیه کشتی گیرانی که مجوز حضور در مسابقه های انتخابی مرحله اول و نهایی رده سنی بزرگسالان را دارا بوده اند ( به شرط دارا بودن اوضاع سنی مناسب) و نفرات اول تا ششم مسابقه های انتخابی تیم ملی جوانان در سال فنی ۹۷-۹۶ ، مجاز به حضور در مسابقه های انتخابی تیم ملی امید خواهند بود.

تبصره اول: استان های دسته الف آخرین قهرمانی کشور بزرگسالان در هر رشته هر کدام سه کشتی گیر، در دسته ب آخـرین قهـرمانی کـشور بزرگـسالان هـر کدام دوکشتی گیر و در دسته ج قهرمانی کشور بزرگسالان هر کدام یک کشتی گیر ، سهمیه ای مازاد بر نفرات یادشده خواهند داشت.

مصوبات جلسه شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد بعد از برگزاری مرحله نهایی مسابقه های انتخابی اعلام شد. 

تبصره دوم: تیم های اول از آخرین قهرمانی کشور در هر دسته ، به ترتیب می توانند پنج(الف)، چهار(ب)، و سه (ج) کشتی گیر در مسابقه انتخابی تیم ملی امید داشته باشند.

تبصره سوم : با توجه به محدود بودن فاصله زمانی میان مسابقه های جهانی جوانان و بازی های آسیایی بزرگسالان با مسابقه های امیدهای دنیا در کشتی آزاد ، و امکان حضور کشتی گیران واجد شرایط در رده سنی امید در تیم های ملی شرکت کننده در مسابقه های مذکور، کادر فنی تیم های ملی امید می تواند از میان نفرات برتر مسابقه های انتخابی تیم ملی امید، مدال آوران زیر 23 سال بازی های آسیایی و مدال آوران مسابقه های جوانان دنیا سال 2018 فرد برتر هر وزن را جهت حضور در مسابقه های جهانی امید تعیین، و جهت تائید نهایی به شورای فنی تیم های ملی کشتی ذیربط اعلام نماید .

– عنوان تقاضای مردها حسن رحیمی ، رضا یزدانی ، کمیل قاسمی و مسعود اسماعیل پور قهرمانان ارزنـده کشـورمـان، کـه بـه دلایـل مـختلفی از جـمله آسیــب دیـدگـی، شـرایـط نـامنـاسب معنوی و نـاآمـادگـی بـدنی امـکان حضور در مسابقه های انتخابی تیم ملی در مرحله اول و مرحله نهایی را نداشـته انـد، از سـوی اعضـای شـورای فنی مورد بررسی قرار داده شد و مقرر گردید با توجه به تعدد و شدت ضرب دیدگی های کشتی گیران مذکور در چند سال گذشته، تلاش ناموفق این عزیزان جهت رسیدن به شرایط آمادگی در چند مسابقه پیشین به علت شرایط نامناسب روانی و ضرب دیدگی های ذکر شده است و در واقع نامشخص بودن اوضاع جسمی و روانی کشتی گیران متقاضی فوق الذکر جهت طی مراحل سنگین آمادگی فنی و جسمی جهت حضور در مسابقات، همچنین ضرورت احترام به حقوق کشتی گیرانی که در مسابقه های انتخابی تیم ملی با اخذ مجوز از سایر مسابقه های داخلی – ملی حضور داشته اند، و در نهایت اهمیت حفظ جایگاه اجتماعی و فنی چهار قهرمان بزرگ یادشده که سال ها جهت کشور کسب افتخار نموده اند، ضمن عدم موافقت با تقاضای اعطای مجدد مجوز جهت تجدید مسابقه های انتخابی تیم ملی به نامبردگـان، از ایـن عزیزان جهت حضور (اختیاری) در اردوهای تیم ملی و انتقال تجربیات ارزشمندشان به کشتی گیران جوان کشور استفاده شود.

رضا یزدانی، کمیل قاسمی و حسن رحیمی از تیم ملی کشتی کنار گذاشته شدند

واژه های کلیدی: مسابقه | کمیل قاسمی | تیم ملی بزرگسالان | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs