بی خطر مسابقه کلن هوفنهایم بوندس لیگا آلمان

بی خطر: مسابقه کلن هوفنهایم بوندس لیگا آلمان

گت بلاگز اخبار گوناگون تصاویر ، چندش‌آورترین مجسمه‌های دنیا | خلق اثر هنری با حشرات مرده!

خلاقیت است دیگر؛ گاهی حاصل کار، روحتان را نوازش می‌دهد و گاهی ممکن است آزاردهنده و مهوع به نظر برسد. 

تصاویر ، چندش‌آورترین مجسمه‌های دنیا | خلق اثر هنری با حشرات مرده!

چندش آورترین مجسمه های دنیا | خلق اثر هنری با حشرات مرده!/تصاویر

عبارات مهم : حشرات

خلاقیت است دیگر؛ گاهی حاصل کار، روحتان را نوازش می دهد و گاهی ممکن است آزاردهنده و مهوع به نظر برسد.

به گزارش توریسم آنلاین،”یونجی اینامورا” هنرمند ژاپنی با حشرات مرده مجسمه درست می کند. جهت مثال مجسمه سامورایی او با 5 هزار حشره و در طول 10 ماه ساخته شده است است.

با اینکه او هر لحظه به خاطر شکار حشرات زنده سرزنش می شد ولی به کارش همچنان ادامه داد و کار بعدی او مجسمه بودا با 20 هزار حشره بود! این مجسمه 180 سانتی‎ متر است و ساخت آن 5 سال طول کشیده.

تصاویر ، چندش‌آورترین مجسمه‌های دنیا | خلق اثر هنری با حشرات مرده!

خلاقیت است دیگر؛ گاهی حاصل کار، روحتان را نوازش می‌دهد و گاهی ممکن است آزاردهنده و مهوع به نظر برسد. 

تصاویر ، چندش‌آورترین مجسمه‌های دنیا | خلق اثر هنری با حشرات مرده!

خلاقیت است دیگر؛ گاهی حاصل کار، روحتان را نوازش می‌دهد و گاهی ممکن است آزاردهنده و مهوع به نظر برسد. 

تصاویر ، چندش‌آورترین مجسمه‌های دنیا | خلق اثر هنری با حشرات مرده!

واژه های کلیدی: حشرات | مجسمه | اخبار گوناگون

تصاویر ، چندش‌آورترین مجسمه‌های دنیا | خلق اثر هنری با حشرات مرده!

تصاویر ، چندش‌آورترین مجسمه‌های دنیا | خلق اثر هنری با حشرات مرده!

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs