بی خطر مسابقه کلن هوفنهایم بوندس لیگا آلمان

بی خطر: مسابقه کلن هوفنهایم بوندس لیگا آلمان

افزایش قیمت چند خودروی وارداتی

قیمت توسان یک میلیون تومان، النترا یک میلیون تومان و سراتو دو میلیون تومان زیاد کردن یافته هست. افزایش قیمت چند خودروی وارداتی عبارات مهم..

ادامه مطلب